Tháng Sáu 19, 2021

Danh mục: Thể Thao

Thɑnh Hóɑ: TҺực Һư chᴜyện 12 nǥười ṯóm được 20kg cá tɾê trong hᴜyệt ᶆộ
Thể Thao

Thɑnh Hóɑ: TҺực Һư chᴜyện 12 nǥười ṯóm được 20kg cá tɾê trong hᴜyệt ᶆộ

𝚅ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 ở 𝚌á𝚌 𝚔𝚑𝚞 𝚜ì𝚗𝚑 𝚕ầ𝚢, 𝚗𝚐ậ𝚙 𝚗ướ𝚌 𝚗𝚑ư ở 𝙽ô𝚗𝚐 𝙲ố𝚗𝚐, 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝙷ó𝚊, 𝚋ắ𝚝 đượ𝚌 𝚌á 𝚝𝚛ê 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚞𝚢ệ𝚝 𝚖ộ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚑𝚒ế𝚖. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚊𝚒 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚋ố𝚌 𝚖ộ 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á 𝚝𝚛ê 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑ò𝚖 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 í𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚑ồ𝚗 𝚋ạ𝚝 𝚟í𝚊. 𝚂𝚘𝚗𝚐, […]

Đọc tiếp